• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Materiały przewodzące prąd
Są to sprzęty którymi wolno edytować materiały przewodzące prąd elektryczny. Tu elektrodrążenie, prasmet funkcjonują na tak nazywanej zasadzie elektrodrążenia jak sama nazwa wskazuje. Jest to technologia polegająca na drążeniu elektroerozyjnym. Zaliczana jest do obróbek ubytkowych tak samo jak w przypadku obróbki skrawaniem. Bazuje ona na ścinaniu małych części w skutku czego powstają tak zwane wióry. Elektrodrążenie jest to proces spowodowania niszczenia materiału przez wyładowania elektryczne. Fundamentalnym instrumentem do takiego procesu są elektrody. Jest to szczegół urządzeń elektrycznych przewodzący prąd. Elektrody występują też w urządzeniach takich jak np. akumulatory elektryczne, elektrolizery, piece łukowe czy też lampy elektronowe. Do w większości wypadków spotykanych sposobów obróbki elektroerozyjnej kwalifikowane są obróbki impulsowe i elektroiskrowe. Sprzeczności pomiędzy nimi polegają głównie na innym przebiegiem wyładowań elektrycznych. Nadrzędną zaletą takiej obróbki jest możliwość przeróbki w pewnej mierze że każdego materiału przewodzącego prąd.

Categories: Biznes

Comments are closed.